a

menu

Budujemy dla Was!

ELEKTROCIEPŁOWNIA
GARBARY

INWESTOR:

Zakres obsługi

Koordynacja strategicznych działań w zakresie umowy partycypacyjnej z miastem Poznań, a  w tym z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Biurem Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, kontakt z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w zakresie procedury planistycznej związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz pełen monitoring tej procedury z ramienia inwestora, inicjowanie, przeprowadzanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami inwestora w zakresie postępowań administracyjnych oraz uzyskania decyzji, postanowień, zgód, uzgodnień, opinii, stanowisk oraz warunków związanych z inwestycją w zakresie nowego założenia deweloperskiego, infrastruktury technicznej, nowego układu drogowego, jak również obiektów zabytkowych, nadzór nad pracami projektowymi i koncepcyjnymi, stały udział w spotkaniach i naradach z przedstawicielami inwestora oraz biur projektowych, bieżący kontakt z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji, a w tym z działem sprzedaży i marketingu inwestora.

Współpracę z firmą M KWADRAT Sp. z o.o. rozpoczęliśmy kilka lat temu. Wspierała nas ona w koordynacji i zarządzaniu dużym projektem deweloperskim. Firma M KWADRAT Sp. z o.o. wyróżnia się na tle innych firm swoim profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz wysoką jakością świadczonych usług. Ponadto cechuje ją spore doświadczenie w realizacji skomplikowanych inwestycji deweloperskich, zarówno pod względem administracyjnym i technicznym oraz duża znajomość rynku lokalnego. Współpraca z tą firmą była niezwykle owocna. Firma M KWADRAT Sp. z o.o. z dużą determinacją podchodziła do swojego zakresu prac i rzetelnie oraz terminowo wykonywała powierzone jej zadania. Zdecydowanie polecamy firmę M KWADRAT Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera biznesowego.

ROBYG SA

 

Budujemy dla Was!

ELEKTROCIEPŁOWNIA
GARBARY

INWESTOR:

Zakres obsługi

Koordynacja strategicznych działań w zakresie umowy partycypacyjnej z miastem Poznań, a  w tym z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania, Biurem Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Poznania oraz Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, kontakt z przedstawicielami Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w zakresie procedury planistycznej związanej z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz pełen monitoring tej procedury z ramienia inwestora, inicjowanie, przeprowadzanie, koordynowanie i nadzór nad działaniami inwestora w zakresie postępowań administracyjnych oraz uzyskania decyzji, postanowień, zgód, uzgodnień, opinii, stanowisk oraz warunków związanych z inwestycją w zakresie nowego założenia deweloperskiego, infrastruktury technicznej, nowego układu drogowego, jak również obiektów zabytkowych, nadzór nad pracami projektowymi i koncepcyjnymi, stały udział w spotkaniach i naradach z przedstawicielami inwestora oraz biur projektowych, bieżący kontakt z wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji, a w tym z działem sprzedaży i marketingu inwestora.

Współpracę z firmą M KWADRAT Sp. z o.o. rozpoczęliśmy kilka lat temu. Wspierała nas ona w koordynacji i zarządzaniu dużym projektem deweloperskim. Firma M KWADRAT Sp. z o.o. wyróżnia się na tle innych firm swoim profesjonalizmem, zaangażowaniem oraz wysoką jakością świadczonych usług. Ponadto cechuje ją spore doświadczenie w realizacji skomplikowanych inwestycji deweloperskich, zarówno pod względem administracyjnym i technicznym oraz duża znajomość rynku lokalnego. Współpraca z tą firmą była niezwykle owocna. Firma M KWADRAT Sp. z o.o. z dużą determinacją podchodziła do swojego zakresu prac i rzetelnie oraz terminowo wykonywała powierzone jej zadania. Zdecydowanie polecamy firmę M KWADRAT Sp. z o.o. jako rzetelnego partnera biznesowego.

ROBYG SA