a

menu

OFERTA

Zapewniamy pełne wsparcie

Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi inwestycji deweloperskich i wsparcie inwestorów we wszystkich strategicznych obszarach. Co oferujemy?

Posiadamy duże portfolio atrakcyjnych działek budowlanych na terenie centrum i śródmieścia Poznania. Zapewniamy analizę prawno – administracyjno – urbanistyczną działek z jednoczesną rekomendacją co do zakupu i możliwości dalszego procedowania oraz skutecznego rozwoju nieruchomości.  Współpracujemy zarówno z podmiotami zainteresowanymi zakupem gruntów, jak i z tymi, które poszukują nabywców dla swoich działek. Pomagamy w skonstruowaniu możliwie najkorzystniejszej struktury transakcji, blisko przy tym współpracując z kancelariami notarialnymi.

Pozyskujemy wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, umożliwiające rozpoczęcie projektowania i realizację inwestycji, a w tym warunki zabudowy, umowy partycypacyjne z miastem, decyzje środowiskowe, drogowe, warunki techniczne, opinie gestorów sieci czy finalnie pozwolenia na budowę. Prowadzimy rozmowy na wszystkich szczeblach administracji lokalnej. Wspieramy inwestorów również w rozmowach z sąsiadami inwestycji.

Na co dzień współpracujemy z najlepszymi pracowniami architektonicznymi, znamy ich dorobek i portfolio, w ramach przetargu pomagamy inwestorom wybrać do współpracy takie, które w możliwie największym stopniu zrealizują ich wizję oraz pomysł na inwestycję. W kolejnym etapie bierzemy aktywny udział w procesie projektowania, nadzorując i koordynując działania pracowni. Analizujemy przekazywane przez projektantów materiały i weryfikujemy je pod kątem ich zgodności z decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami inwestora.

Posiadamy doskonałe rozeznanie rynku w zakresie firm budowlanych i generalnych wykonawców. W imieniu inwestorów organizujemy i prowadzimy przetargi na ich wybór, od wysłania zapytania ofertowego zaczynając, a na podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą kończąc. W trakcie przetargu aktywnie uczestniczymy w negocjacjach cenowych i umownych, szczegółowo analizując przekazywane oferty i wyceny. Na etapie wykonawstwa bierzemy udział w radach budowy i zapewniamy udział nadzoru budowlanego we wszystkich branżach, realizując odbiory prac i wykonanie inwestycji zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem terminowo – finansowym.

Na życzenie inwestora organizujemy sprzedaż i marketing inwestycji. Przygotowujemy rynkową i konkurencyjną strukturę lokali mieszkalnych i usługowych w obiekcie, jak również ich cenniki. Dobieramy też skuteczną strategię marketingową wprowadzenia inwestycji na rynek oraz wskazujemy najbardziej optymalne narzędzia do jej realizacji.

Doprowadzamy do terminowego zakończenia realizacji budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jednocześnie wspieramy inwestora w finalnym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą i w przekazaniu lokali klientom.

01 / GRUNTY

Posiadamy duże portfolio atrakcyjnych działek budowlanych na terenie centrum i śródmieścia Poznania. Zapewniamy analizę prawno – administracyjno – urbanistyczną działek z jednoczesną rekomendacją co do zakupu i możliwości dalszego procedowania oraz skutecznego rozwoju nieruchomości. Współpracujemy zarówno z podmiotami zainteresowanymi zakupem gruntów, jak i z tymi, które poszukują nabywców dla swoich działek. Pomagamy w skonstruowaniu możliwie najkorzystniejszej struktury transakcji, blisko przy tym współpracując z kancelariami notarialnymi.

02 / ZGODY I POZWOLENIA

Pozyskujemy wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, umożliwiające rozpoczęcie projektowania i realizację inwestycji, a w tym warunki zabudowy, umowy partycypacyjne z miastem, decyzje środowiskowe, drogowe, warunki techniczne, opinie gestorów sieci czy finalnie pozwolenia na budowę. Prowadzimy rozmowy na wszystkich szczeblach administracji lokalnej. Wspieramy inwestorów również w rozmowach z sąsiadami inwestycji.

03 / PROJEKTOWANIE

Na co dzień współpracujemy z najlepszymi pracowniami architektonicznymi, znamy ich dorobek i portfolio, w ramach przetargu pomagamy inwestorom wybrać do współpracy takie, które w możliwie największym stopniu zrealizują ich wizję oraz pomysł na inwestycję. W kolejnym etapie bierzemy aktywny udział w procesie projektowania, nadzorując i koordynując działania pracowni. Analizujemy przekazywane przez projektantów materiały i weryfikujemy je pod kątem ich zgodności z decyzjami administracyjnymi oraz wymaganiami inwestora.

04 / WYKONAWSTWO

Posiadamy doskonałe rozeznanie rynku w zakresie firm budowlanych i generalnych wykonawców. W imieniu inwestorów organizujemy i prowadzimy przetargi na ich wybór, od wysłania zapytania ofertowego zaczynając, a na podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą kończąc. W trakcie przetargu aktywnie uczestniczymy w negocjacjach cenowych i umownych, szczegółowo analizując przekazywane oferty i wyceny. Na etapie wykonawstwa bierzemy udział w radach budowy i zapewniamy udział nadzoru budowlanego we wszystkich branżach, realizując odbiory prac i wykonanie inwestycji zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem terminowo – finansowym.

05 / SPRZEDAŻ I MARKETING

Na życzenie inwestora organizujemy sprzedaż i marketing inwestycji. Przygotowujemy rynkową i konkurencyjną strukturę lokali mieszkalnych i usługowych w obiekcie, jak również ich cenniki. Dobieramy też skuteczną strategię marketingową wprowadzenia inwestycji na rynek oraz wskazujemy najbardziej optymalne narzędzia do jej realizacji.

06 / ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI

Doprowadzamy do terminowego zakończenia realizacji budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jednocześnie wspieramy inwestora w finalnym rozliczeniu inwestycji z wykonawcą i w przekazaniu lokali klientom.