a

menu

Budujemy dla Was!

INWESTOR:
REF EASTERN
OPPORTUNITIES SP. Z O.O.

Zakres obsługi
Reprezentowanie inwestora przed urzędami i firmami, sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi dla nowego obiektu deweloperskiego, jak również obiektów zabytkowych, a w tym hali zajezdni, willi i „białego domku”, analiza przekazywanego materiału projektowego, wsparcie biura projektowego w pozyskaniu pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych zgód, pozwoleń i uzgodnień, organizacja i przeprowadzenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy, udział w cotygodniowych radach budowy, pełnienie nadzoru nad realizacją prac oraz wypełnianiem zapisów umownych i harmonogramu przez generalnego wykonawcy, bieżący kontakt z przedstawicielami inwestora oraz wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji. Bieżąca współpracą z działem sprzedaży i marketingu.

Budujemy dla Was!

INWESTOR:
REF EASTERN OPPORTUNITIES

SP. Z O.O.

Zakres obsługi
Reprezentowanie inwestora przed urzędami i firmami, sprawowanie nadzoru nad pracami projektowymi dla nowego obiektu deweloperskiego, jak również obiektów zabytkowych, a w tym hali zajezdni, willi i „białego domku”, analiza przekazywanego materiału projektowego, wsparcie biura projektowego w pozyskaniu pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych zgód, pozwoleń i uzgodnień, organizacja i przeprowadzenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy, udział w cotygodniowych radach budowy, pełnienie nadzoru nad realizacją prac oraz wypełnianiem zapisów umownych i harmonogramu przez generalnego wykonawcy, bieżący kontakt z przedstawicielami inwestora oraz wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację inwestycji, bliska współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za  sprzedaż i marketing inwestycji.